darmowa dostawa już przy zakupach za 249zł !!! przy płatności w sklepie internetowym

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Market Perełka z siedzibą w Toruniu przy ul. Działowa 16G, lok.4/1, 87-100 Toruń, zarejestrowany pod numerem NIP:952196869, REGON: 340627951. Administrator prowadzi sklep Market Perełka z siedzibą w Toruniu przy ulicy Ceramiczna 2, posiadający stronę internetową pod adresem www.market-perełka.pl

2.     Dane osobowe uzyskujemy w chwili składania zamówień lub tworzenia konta, oraz przy kolejnych transakcjach wykonywanych w naszym sklepie.

3.     Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:

·       Świadczenia usług drogą elektroniczną i korzystania z naszego sklepu internetowego www.market-perełka.pl, w tym realizowanie transakcji oraz płatności za dokonywane zakupy w naszym sklepie,

·       Możliwości utworzenia, obsługi i zarządzania Państwa kontem

·       Zawierania umów w ramach sprzedaży w sklepie market-perełka.pl

·       Obsługi reklamacji wcześniej zakupionych towarów w naszym sklepie

·       Obsługi zgłoszeń wynikających z wypełnionego przez Państwa formularza kontaktowego

·       Komunikacji z Państwem w związku ze świadczonymi usługami

4.     Zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach rachunkowych i podatkowych.

5.     Przetwarzanie danych osobowych ma również zastosowanie w wyniku prawnie uzasadnionego interesu sklepu www.market-perełka.pl, którym jest:

·       Komunikowanie się za Państwa zgodą drogą elektroniczną bądź telefoniczną w związku z działaniami marketingowymi

·       Wsparcie przy usługach kredytowych i ubezpieczeniowych zakupionego towaru

·       Obsługa usług płatniczych

·       Postępowanie zgodnie z panującymi zasadami wewnętrznymi sklepu

·       Przeciwdziałanie oszustwom, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu

·       Obsługiwanie Państwa próśb drogą elektroniczną, telefoniczną, oraz za pomocą formularza kontaktowego, które nie są wprost związane z wykonaniem umowy,

·       Organizacja akcji promocyjnych, oraz konkursów, w których mogą Państwo uczestniczyć

·       Windykacja należności, wszelkie postępowania sądowne, archiwizacja danych, a także zapewnienie rozliczeń.

6.     Zgodę dotyczącą przetwarza danych można wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody odbywa się w taki sam sposób jak jej wyrażenie. Dopóki wyrażanie zgody nie zostanie wycofane, mamy prawo do przetwarzania Państwa danych.

7.     W celu zawarcia i realizacji umowy potrzebujemy Państwa danych takich jak:

·       Imię i Nazwisko

·       Adres email

·       Numer telefonu

·       Adres ( ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

·       Nazwa Firmy

·       Numer NIP

8.     W przypadku nie otrzymania powyższych informacji, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, co skutkuje również uniemożliwieniem korzystania z naszego sklepu.

9.     Poza wyżej wymienionymi danymi, wedle przepisów prawa możemy wymagać innych danych, które będą niezbędne tj. względy rachunkowe lub podatkowe. Wszystkie pozostałe dane podane przez Państwa są dobrowolne.

10.  Market-perełka.pl gwarantuje spełnienie wszelkich praw powstałych w wyniku ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, mianowicie:

·       Prawo dostępu,

·       Poprawę, oraz usunięcie Państwa danych

·       Przeniesienie Państwa danych

·       Ograniczenie przetwarzania Państwa danych

·       Sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

·       Niepodleganie automatycznemu podejmowaniu decyzji

11.  Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać wówczas, gdy:

·       Państwa dane są nieprawidłowe, bądź niekompletne ( dot.: poprawy, oraz usunięcia Państwa danych, oraz ograniczenia przetwarzania Państwa danych)

·       Państwa dane nie będą już potrzebne (dot. ograniczenia przetwarzania Państwa danych)

·       Cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie Państwa danych ( dot. poprawy, oraz usunięcia Państwa danych

·       Zgłoszony zostanie sprzeciw przetwarzania Państwa danych ( dot.: poprawy, oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia przetwarzania Państwa danych

·       Przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z prawem ( dot.: poprawy, oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia przetwarzania Państwa danych

·       Przetwarzanie Państwa danych związane jest z prawnie uzasadnionym interesem, bądź dla celów statystycznych, lub gdy dotyczą potrzeb marketingu w sposób bezpośredni. (dot. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych)

12.  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w wyniku przetwarzania Państwa danych przez sklep market-perełka.pl do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na podany niżej adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

13.  Wszelkie dane osobowe są udostępniane podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, oraz podmiotom wykonującym usługi audytowe, konsultingowe, księgowe oraz kurierskie. Istnieje możliwość przekazania Państwa danych odpowiednim organom publicznym zwalczającym wszelkie oszustwa.

14.  Dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji umowy sprzedaż i maksymalnie 5 lat od dnia jej zakończenia w związku z wykonywaniem obowiązków podatkowych i rachunkowych uwarunkowanych przepisami prawa, a także w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom

15.  W przypadku wsparcia kredytowego czas przechowywania Państwa danych będzie równy okresowi ubiegania się o kredyt.